Privacy verklaring

Privacy verklaring:
Praktijk Firrin respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Praktijk Firrin is verplicht om een cliëntendossier bij te houden en legt uw gegevens en verslaglegging vast en draagt zorg voor de veiligheid van die gegevens. Praktijk Firrin zal uw gegevens en informatie niet aan derden verkopen/leveren en zal deze informatie alleen aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij uw zorg en alleen met uw toestemming. De door mij ingestelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens zullen te alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de wetgeving. Praktijk Firrin wil u graag wijzen op uw rechten wat betreft inzage van gegevens, rectificatie en uw recht op vergetelheid.